Analyse og strategi

Eksempler på analyser:

Identitetsanalyse
Identitetsanalyse af en virksomheds produkter, services, kultur og værdigrundlag og en identifikation af, hvilke produktkvaliteter og hvilken værdiposition, der kan fremhæves for at appellere til målgruppen.

Kommunikationsanalyse
Kommunikationsanalyse af en virksomheds logo, slogan, visuelle identitet og kampagner og en identifikation af, hvor man kan sætte ind for at forbedre kommunikationen.

Imageanalyse
Imageanalyse af hvordan virksomheden afkodes af forbrugerne og en identifikation af, hvad man kan ændre i kommunikationen for at forbedre opfattelsen.

Målgruppeanalyse
Målgruppeanalyse, der identificerer hvilket købssegment virksomhedens målgruppe tilhører og en definition af  hvilke værdier, der motiverer dem til køb og hvordan man tapper ind i disse værdier.

Konkurrentanalyse
Konkurrentanalyse, der viser virksomhedens styrker, svagheder i forhold til konkurrenterne og en identifikation af, hvad virksomheden kan lægge vægt på for at styrke sin markedsposition.